måndag 12 september 2011

Marie - en hjältemamma!

Min vän Marie är en sån hjälte!

Hennes treårige son drabbades av hjärnskador efter i 40 minuter långt hjärtstillestånd. Efter lång tid på sjukhuset visade det sig att det fanns luckor i vården. Maries son var för ung för att få rehabilitering. Men Marie och hennes familj vägrade att ge sig. Även små barn bör ha rätt till rehabilitering. Och nu kommer Stockholm läns landsting, tack vare Marie, att ändra reglerna.

Genom att aldrig ge upp och hela tiden kämpa har Marie inte bara gett sin son utan också andra svårt sjuka barn rätten till rehabilitering.

Gå in och rösta på Marie som årets hjältemamma!

Inga kommentarer: