fredag 10 juni 2011

Om att cykla sig till ett längre liv

Enligt professor Peter Schantz i tidningen Fokus, 20-26 maj, kan man genom att cykla till jobbet minska den förtida dödligheten med hela 40 procent och därmed förlänga livet med fem-sex år om man regelbundet cyklar till jobbet. Om man inte blir överkörd på väg dit.

För det är med andan i halsen och en tacksamhet över att än en gång kommit fram med livet i behåll som jag varje dag fäller ner stödet och låser min Skeppshult.

Stockholmstrafiken är inte att leka med. Inte på gatan. Inte på cykelbanan.

Inga kommentarer: